MobiFone 6 - Tăng tốc về đích
16/05/2020 04:00 - 30/05/2020 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 27 Km
Số người đã tham gia: 166
Số người đã chạy: 160
Khoảng cách đạt được: 11389.20 km
MobiFone 6 - Tăng tốc về đích

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace