28 MobiFone Challenge
02/04/2021 04:30 - 11/04/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 28 Km
Số người đã tham gia: 2186
Số người đã chạy: 1895
Khoảng cách đạt được: 77430.90 km
28 MobiFone Challenge

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Giới tính Kilo Calo
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy Số Km trung bình
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy Số Km trung bình
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy Số Km trung bình
 
Lưu ý: Các đơn vị có tối thiểu 28% tổng số CB-CNV tham gia (không phân biệt đối tượng lao động) mới đủ điều kiện tham gia giải tập thể (xếp hạng theo quãng đường tích lũy trung bình cao nhất).
STT Họ tên Đơn vị Giới tính Kết nối dữ liệu
Mốc km Ý nghĩa Họ tên Đơn vị Pace Thời điểm