logo mobirace

Đoàn thanh niên MobiFone xây dựng website MobiRace.Net với mong muốn tạo nên một sân chơi luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, kết nối không chỉ trong nội bộ MobiFone mà còn mở rộng thêm cho khách hàng, đối tác, các đơn vị bạn và cộng đồng.

Người dùng có thể đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí.