Hướng dẫn sử dụng

Ảnh CLB Hướng dẫn đăng ký và cài đặt ứng dụng Strava
01/08/2020 06:25:00
Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản và cài đặt ứng dụng Strava trên điện thoại
Ảnh CLB Hướng dẫn đăng ký tài khoản MobiRace
01/08/2020 08:15:00
Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại hệ thống MobiRace
Ảnh CLB Hướng dẫn kết nối MobiRace với tài khoản Strava
01/08/2020 10:30:00
Hướng dẫn chi tiết cách kết nối MobiRace với tài khoản ứng dụng Strava trên điện thoại để ghi nhận kết quả các hoạt động
Ảnh CLB Hướng dẫn kết nối MobiRace với tài khoản Garmin
10/08/2020 11:30:00
Hướng dẫn kết nối MobiRace với tài khoản Garmin Connect để ghi nhận kết quả các hoạt động
Ảnh CLB Hướng dẫn tham gia giải chạy tại MobiRace
15/08/2020 11:30:00
Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký tham gia giải chạy tại Website MobiRace
Ảnh CLB Hướng dẫn ghi nhận thành tích chạy trong nhà, trên máy
01/10/2020 08:00:00
Hướng dẫn chạy ở chế độ indoor trong nhà/trên máy chạy bộ