Chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
10/05/2021 04:30 - 19/05/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 19.5 Km
Số người đã tham gia: 184
Số người đã chạy: 162
Khoảng cách đạt được: 7413.90 km
Chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Km Thời gian Pace