Chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối DNTW lần V
Chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối DNTW lần V
21/05/2023 00:00 - 04/06/2023 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 25 Km, 30 Km
Số người đã tham gia: 43
Số người đã chạy: 38
Khoảng cách đạt được: 2853.50 km

ĐIỀU LỆ 
GIẢI CHẠY BỘ/ĐI BỘ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ V

I. ĐỐI TƯỢNG
Toàn thể Công đoàn viên cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CÁCH THỨC XẾP HẠNG
1. Hình thức tổ chức: Giải chạy bộ/ đi bộ chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V được tính điểm trên ứng dụng STRAVA. 
2. Cách thức đăng ký tham dự: 
- Sử dụng ứng dụng Strava và đăng ký theo hướng dẫn: 
https://mobirace.net/huong-dan/1/huong-dan-dang-ky-va-cai-dat-ung-dung-strava  
- Tham gia tại nền tảng chạy trực tuyến do Đoàn thanh niên MobiFone phát triển mobirace.net và chọn tham gia giải trên mobirace.net
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Mobirace: https://mobirace.net/huong-dan/2/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-mobirace
3. Thời gian tính giải: Từ 00 giờ ngày 21/5/2023 đến 00 giờ ngày 05/6/2023 các vận động viên đăng ký tham gia và chạy bộ/ đi bộ bất cứ thời gian, địa điểm nào tuỳ thuộc lịch trình của mỗi cá nhân trong thời gian diễn ra giải chạy bộ/ đi bộ. 
4. Cách thức xếp hạng: 
- Tính theo tổng quãng đường chạy bộ/ đi bộ trong thời gian quy định của Ban tổ chức.
- Tốc độ chạy bộ/ đi bộ: Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04p30 đến 16p00 (min/km).
- Trường hợp có kết quả tổng quãng đường bằng nhau sẽ tính đến thông số Average pace thấp nhất (Average pace: tốc độ trung bình).
5. Quy định chung:
- Một ngày được chạy bộ/ đi bộ nhiều lần, không giới hạn thời gian chạy bộ/ đi bộ trong ngày. Trong quá trình chạy bộ/ đi bộ không được sử dụng các phương tiện hỗ trợ (xe đạp, xe máy…)
- Tham gia với tinh thần thể thao “đoàn kết, trung thực, cao thượng”; Trong tất cả các trường hợp nếu Ban tổ chức phát hiện có sự gian lận, bất thường… thì cá nhân VĐV đó sẽ bị loại khỏi giải. 
- Mọi quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức Giải.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
1. Giải nhất: Dự kiến 02 giải (01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ)
2. Giải nhì: Dự kiến 04 giải (02 vận động viên nam và 02 vận động viên nữ)
3. Giải ba: Dự kiến 04 giải (02 vận động viên nam và 02 vận động viên nữ)
4. Giải khuyến khích: Dự kiến 06 giải (03 vận động viên nam và 03 vận động viên nữ)

Mọi thông tin liên hệ: Đồng chí Phạm Quang Cường, Thành viên Tiểu Ban Công tác Văn hoá - Thể thao,  ĐT: 0978.872.596
Trên đây là Điều lệ Giải chạy bộ/ đi bộ chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Điều lệ để phù hợp với tình hình thực tế. 

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Tổng Km Thời gian Pace Km trung bình