Gân by 9 - SỰ TRỖI DẬY CỦA GÂN THỦ TỔNG HỢP
Gân by 9 - SỰ TRỖI DẬY CỦA GÂN THỦ TỔNG HỢP
01/03/2024 04:00 - 30/04/2024 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 84 Km
Số người đã tham gia: 20
Số người đã chạy: 20
Khoảng cách đạt được: 4471.50 km

THỂ LỆ


1. Tên giải: Gân by 9: SỰ TRỖI DẬY CỦA GÂN THỦ TỔNG HỢP
2. Đối tượng tham gia: CBCNV Phòng Tổng hợp Công ty 9
3Thời gian tổ chức:
- Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 27/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024
- Thời gian ghi nhận kết quả: từ 4h00 ngày 01/3/2024 đến 23h59m59s ngày 30/4/2023.
- Quy định thời gian trong ngày:
    • Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:
      Sáng từ 4h00 – 08h00 
      Chiều từ 17h00 – 23h59 
   • Thứ Bảy và Chủ Nhật: từ 4h00 – 23h59
4. Thông tin sự kiện:
- Môn thể thao: đi bộ/chạy bộ
- Hoàn thành trong 1 lần hoặc nhiều lần.
- Địa điểm: chạy online.
5. Giải thưởng:
- Mỗi Gân thủ hoàn thành ít 84 km nhận được 5 kg GẠO.
- Số km vượt 84 km được quy đổi thành gạo làm từ thiện:
   + Mỗi 5 km vượt quy đổi 1 kg gạo; và
   + Tối đa không quá 5 kg
 

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hạng mục Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Tên nhóm Thành viên Tổng Km Thời gian Pace Km trung bình