Vượt trên thách thức - Dẫn lối thành công
01/04/2021 00:00 - 31/05/2021 23:59
Trạng thái:
Hạng mục: 90 Km
Số người đã tham gia: 563
Số người đã chạy: 392
Khoảng cách đạt được: 41127.40 km
Vượt trên thách thức - Dẫn lối thành công

Hạng Họ tên Đơn vị Km Pace Hoàn thành (%) Giới tính Kilo Calo
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy SL top 100
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy SL top 100
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy SL top 100
 
Hạng Đơn vị SL tham gia SL đã chạy SL top 100
 
STT Họ tên Đơn vị Giới tính Kết nối Strava